September 26, 2021

Da li vas je ikad neznanac tretirao na nepristojan način? Ili radite u bezobraznom ili toksičnom okruženju? Ili možda imate iskustva u kojima

Veći deo sveta je na čekanju - držan kao talac zbog straha, brige, ljubavi ili svega navedenog. Ali, život nije stao, niti su ljudi. Svaki..

Verujete li u Zvončicu? U sebi odgovorite i nastavite čitati. Život se dešava i ne čeka da odrasteš, saleti te malog, zatekne te, kaže hajde