3 lakih trikova za samopouzdanje

Setite se moćnog trenutka.

Vaše mentalno stanje nije ograničeno na rezultat ovde i sada. Ako vam je potrebno dodatno pojačanje samopouzdanja, zamislite sebe u prošlom trenutku kada ste zaista imali samopouzdanje ili ste se osećali moćno.

Slušajte bas muziku, jaču.

Ovo može zavarati vaš um da se oseti samopouzdanije. Kandidati koji su odlazili na intervjue su slušali ovakvu muziku i pokazali su se samopouzdanijima i imali su bolje performanse od onih koji nisu.

Doterajte sebe.

Ovo se ne odnosi na to da izgledate bolje drugim ljudima, već sebi. Kada učinite da se osećate prijatnije i lepše sebi onda će vaše samopouzdanje biti veće.