Dobrota u mestu Dobroti

Dobrota je živopisno mestašce u blizini Kotora na crnogorskom primorju. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine bilo je 8.189 stanovnika.

Mesto je verovatno dobilo ime po nekom Dobroti. Mora da je bio izuzetan čovek kad je većina stanovnika odlučila da njihovo mesto ponese naziv po njegovom imenu.

Živimo u vremenu gde se dobrota izjednačava sa glupošću, možda smo zato tako nesrećni.

Dobrotu u Dobroti su ljudi voleli, a iz priloženog se vidi izuzetno cenili.

Apostol Pavle je svrstao dobrotu u duhovni rod, ona je jedna od bitnih karakteristika verujućeg čoveka. “A rod je duhovni ljubav, radost, mir, trpljenje, DOBROTA, milost, vera, krotost, uzdržanje, na to nema zakona.” (Galatima poslanica 5,22-23)

Nije ni čudo što je dobrota često meta podsmeha.

Voleo bih da u mom gradu ima puno Dobrota koji će od njega napraviti živopisno mesto, mesto u kome ljudi s radošću žive, a stranci rado zastaju i ostaju.

Piše: Darko Rašeta