Postoji 16 tipova ličnosti: Možda ste baš vi najređi tip

Na osnovu Jungove tipološke teorije, Ketrin Brigs i Izabela Brigs Majers osmislile su test četrdesetih godina 20. veka čijim rešavanjem se utvrđuje kom tipu ličnosti pripadate.

Prema njihovoj podeli i kategorijama postoji 16 tipova ličnosti koji su ovako raspoređeni:
ANALITIČARI

Arhitekta: INTJ-A / INTJ-T

Logičar: INTP-A / INTP-T

Izvor: 16personalities.com

Komandant: ENTJ-A / ENTJ-T

Debatnik: ENTP-A / ENTP-T

DIPLOMATE

Advokat: INFJ-A / INFJ-T – ujedno i najređi tip ličnosti na svetu.

Posrednik: INFP-A / INFP-T

Izvor: 16personalities.com

Protagonista: ENFJ-A / ENFJ-T

Aktivista: ENFP-A / ENFP-T

STRAŽARI

Logističar: ISTJ-A / ISTJ-T

Branilac: ISFJ-A / ISFJ-T

Izvor: 16personalities.com

Izvršilac: ESTJ-A / ESTJ-T

Konzul: ESFJ-A / ESFJ-T

ISTRAŽIVAČI

Virtuoz: ISTP-A / ISTP-T

Avanturista: ISFP-A / ISFP-T

Izvor: 16personalities.com

Preduzetnik: ESTP-A / ESTP-T

Zabavljač: ESFP-A / ESFP-T

Ljudi kod kojih je izraženije čulno opažanje više veruju konkretnim informacijama (dakle, onome što vide ovde i sada), dok oni sa izraženom intuicijom veruju apstraktnim i teorijskim informacijama.

Tipovi su imenovani pomoću 4 slova:

1. I ili E označava introvertnost ili ekstrovertnost.

2. N ili S označava intuiciju ili čulno opažanje.

3. F ili T označava osećanja ili razmišljanje.

4. J ili P označava suđenje ili percepciju.

Rezultat se onda grupiše u četiri slova, recimo INTJ ili ESTJ i na osnovu toga zavisi kakav vam je karakter. Ako vas zanima koji tip ličnosti je najređi, to je INFJ – manje od 1,5% populacije. Svih šesnaest tipova ličnosti ćemo detaljno razrađivati i objavljivati činjenice i zanimljivosti o njima na našem magazinu.

Da biste saznali koji ste vi tip ličnosti, sve što treba da uradite jeste da rešite – besplatan test ličnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *