Saveti za efikasniji rad od kuće

Rad od kuće predstavlja vid angažovanja zaposlenih koji stiče sve veću popularnost, a koji je pre svega omogućen intenzivnim i relativno naglim napretkom modernih tehnologija. Činjenica da virtuelni svet svojjim mogućnostima postaje pandan fizičkom i u njega prenosimo mnoge svakodnevne i poslovne aktivnosti, dovodi do toga da rad od kuće postaje izuzetno česta praksa. Ovaj oblik rada postaje i najpreporučljiviji. U težnji da se prilagodimo specifičnim okolnostima koje odlikuju rad od kuće, bićemo u situaciji i da se suočimo sa nekoliko izazova koji mogu ometati našu produktivnost.

U tekstu koji sledi ćemo iz tog razloga predstaviti nekoliko najvažnijih faktora uspešnosti u ovom kontekstu.

Zaseban prostor za rad

Komfor koji nam pruža naš dom ima tendenciju da utiče negativno na našu efikasnost u određenim slučajevima. Česte promene radnog prostora i položaja tela, kao i distrakcije koje mogu proisteći iz okruženja utiču na to da gubimo fokus i ne ostvarujemo svoj pun potencijal u toku rada. Iz ovog razloga je veoma važno da obezbedite sebi kućnu kancelariju koja će biti relativno izolovana od svakodnevnih dešavanja u vašem domu.

Ukoliko nemate ovu mogućnost, bitno je da se barem opredelite za jedan kutak koji će za vreme vašeg radnog vremena služiti isključivo ovoj svrsi, da biste izbegli pauze koje premeštanje sa jednog na drugo mesto podrazumevaju. Ovo je i u vezi sa položajem tela, te ćete u toku rada od kuće imati mogućnost i da radite iz ležećeg ili poluležećeg položaja, što zapravo u velikoj meri šteti produktivnosti, dakle koncentraciji i onom stanju budnosti koje radni zadaci zahtevaju. Ukoliko sebi obezbedite adekvantnu radnu površinu i radni prostor, postavićete osnovu valjanim rezultatima.

Sredstva za rad

Svaki radni angažman zahteva određena sredstva za rad, pri čemu će neki zahtevati samo računar i internet konekciju, dok će za druge biti potrebni i potrošni kancelarijski materijal, pa i posebni alati i aparati. U zavisnosti od prirode vašeg posla, važno je da sebi obezbedite sva neophodna sredstva koja služe izvođrenju vaših radnih procesa i njihovoj uspešnoj finalizaciji. Priroda rada od kuće je takva da je bez stabilne internet konekcije on praktično nemoguć, budući da ćete internet koristiti kako zbog upotrebe određenih alata, tako i za komunikaciju sa kolegama, nadređenima i klijentima.

Najsavremenije rešenje u pogledu internet konekcije na našem tržištu je najbrži i najstabilniji Yettel optički internet, koji kompanije preferiraju kako zbog svih neophodnih karakteristika za neometano poslovanje, tako i zbog sigurnosti podataka koju ovaj vid konekcije obezbeđuje korisnicima. Ne biste li, dakle, sebi obezbediti neometan tok rada, načinite pregled svih neophodnih sredstava za isti i pobrinite se da vam svaka od datih stavki bude na raspolaganju.

Dogovor sa ukućanima i digitalizacija doma

Budući da vaše radno okruženje u slučaju rada od kuće ne čine kolege već vaši ukućani, vrlo je važno da kroz razgovor sa njima postignete dogovor koji će podrazumevati poštovanje vaše potrebe da bez nepotrebnih distrakcija obavljate vaše radne zadatke. U toku vašeg radnog vremena bi trebalo da težite ka tome da vaša uloga u domaćinstvu ne bude aktivna, odnosno da vaši ukućani ne očekuju od vas interakcije koje biste imali u toku slobodnog vremena.

Organizujte svoje domaćinstvo tako da distrakcije u toku vašeg rada izostanu ili budu minimalne, te kućne poslove ostavite za period dana nakon posla i vodite računa da digitalizacijom svog doma ne dovedete u pitanje stabilnost vaše konekcije, budući da je ovo vaše osnovno sredtvo za rad, a izvesno će postojati potreba za upotrebom interneta i od strane vaših ukućana. Opredelite se za neku od opcija koje nude različiti internet paketi, a koje će obezbediti stabilnu konekciju neovisno o broju korisnika u okviru domaćinstva Ovakvim rešenjem pitanja digitalizacije doma, vaši ukućani će moći da pregledaj sadržaje na internetu ili pohađaju onlajn nastavu, te da se i sami bave svojim poslovnim angažmanima, bez opasnosti da to poremeti tok vašeg rada.

Komunikacija sa kolegama i nadređenima

Jedna od manjkavosti rada od kuće je nesumnjivo izostanak neposredne komunikacije sa kolegama i nadređenima, što u velikoj meri može ići na štetu vašoj efikasnosti. Ne biste li izbegli negativne efekte ove odlike rada na daljinu, trebalo bi da održavate kontakt sa vašim timom na dnevnoj bazi, odnosno da informišete kolege o svim koracima vašeg rada koji se tiču njihovog radnog procesa. Kompanije dato pitanje uglavnom rešavaju nekim od kanala za timsku komunikaciju, a uz ovo je preporučljivo negovati kulturu video sastanaka na nedeljnoj ili mesečnoj bazi. Interesujte se za rad svojih kolega i trudite se da sve prepiske sa njima budu svrsishodne, budući da neobavezna ćaskanja putem četa mogu biti smetnja na putu ka realizaciji ciljeva rada.

Rad od kuće je vid rada koji zaposlenima može u veikoj meri ići u prilog i pozitivno uticati na njihov ukupan kvalitet života zbog uštede vremena i udobnosti koju samo radno okruženje može podrazmevati. Uslov za pozitivne efekte ovakvog poslovnog angažmana je dobra organizacija i plan, kao i samodisciplina. Ukoliko ne dozvolite da vas slobode koje rad od kuće može podrazumevati ne ometaju u radu i ne skreću vaš fokus, već ih iskoristite na način koji će ići u prilog vašoj produktivnosti, zasigurno ćete biti zadovoljni svojim učinkom i sebi otvoriti vrata ka željenom napretku.

Piše: Velibor Živkov