Savladajte ih i očekujte promene: 9 zakona karme

Reč karma je sanskrtskog porekla i označava akciju, donosimo vam 12 Zakona karme kojih bi trebalo da bude svesni. Ona je ekvivalent Njutnovom zakonu koji kaže da svaka akcija mora imati reakciju.

Kada mislimo, govorimo ili delujemo, mi iniciramo silu koja će imati odgovarajuću reakciju. Ova povratna sila može biti modifikovana, promenjena ili sprečena, ali većina ljudi nije u stanju da je neutrališe.

Taj zakon uzroka i posledice nije neko kažnjavanje, već postoji zbog učenja i razvoja. Kako bi se prestali da se plašimo i počeli da razumemo svet karme i reinkarnacije, potrebno je poznavati karmička pravila.

1. Veliki zakon

Šta god pošaljemo u univezum, vratiće nam se.

2. Zakon kreacije

Život se ne dešava sam od sebe, moramo učiniti da se desi.

3. Zakon poniznosti

Čovek mora prihvatiti nešto da bi to mogao promeniti.

4. Zakon razvoja

Kada promenimo sebe naši životi prate prilagođavanje i menjaju se takođe.

5. Zakon odgovornosti

Moramo preuzeti odgovornost za sve što jeste u našim životima.

6. Zakon povezanosti

Prošlost, sadašnost i budućnost su povezani.

7. Zakon fokusa

Ne možemo razmišljati o dve različite stvari istovremeno.

8. Zakon davanja i gostoprimstva

Naše ponašanje se mora slagati sa našim mišljenjima i delima.

9. Zakon o ovde i sada

Čovek ne može biti prisutan ako gleda unazad.