Tip ličnosti: Izvršilac – ESTJ-A / ESTJ-T

Osobe tipa Izvršilac predstavnici su tradicije i reda – koristeći svoja shvatanja o tome šta je ispravno, šta pogrešno, a šta društveno prihvatljivo, oni doprinose čvršćem povezivanju porodica i društvenih zajednica. Prihvatajući vrline poštenja, predanosti i dostojanstva, Izvršioci su cenjeni zbog svojih jasnih saveta i smernica, a u teškim trenucima oni rado preuzimaju vođstvo. Ponosni na svoju sposobnost zbližavanja ljudi, Izvršioci često preuzimaju ulogu organizatora i naporno rade kako bi svi zajedno učestvovali u proslavama lokalnih događaja ili očuvanju tradicionalnih vrednosti pomoću kojih se porodice i zajednice drže na okupu.

Potražnja za takvim vođama je visoka u demokratskim društvima, a budući da čine barem 11% stanovništva, nije ni čudo što su mnogi čuveni politički i poslovni lideri širom sveta bili osobe tipa Izvršilac. Kao osobe koje čvrsto veruju u vladavinu zakona i autoritet koji se mora zaslužiti, Izvršioci predvode ličnim primerom, pokazujući predanost i svrsishodno poštenje, potpuno odbacujući lenjost i varanje, naročito kada je posao u pitanju. Ako iko smatra da je težak, fizički rad odličan način da se izgradi karakter, onda je to osoba tipa Izvršilac.

Izvršioci su svesni svoje okoline i žive u svetu jasnih, proverljivih činjenica – sigurnost u sopstveno znanje znači da se, čak i kad su suočeni sa snažnim otporom, čvrsto drže svojih principa i forsiraju jednu jasnu viziju onoga što jeste i onoga što nije prihvatljivo. Osim toga, njihovi stavovi nisu samo prazne reči, jer su Izvršioci više nego spremni da se upuste i u najzahtevnije projekte, poboljšavajući akcione planove i do sitnica se organizujući u hodu, zahvaljujući čemu se i najsloženiji zadaci čine jednostavnim i rešivim.

Međutim, Izvršioci ne rade sami, već očekuju da im se njihova pouzdanost i radna etika uzvrate – ljudi sa ovim tipom ličnosti ispunjavaju svoja obećanja, a ako ih partneri ili podređeni ugroze svojom nesposobnošću i lenjošću, ili još gore, nepoštenjem, ne ustručavaju se da pokažu svoj gnev. Tako mogu steći reputaciju nefleksibilnosti, ali ne zbog toga što su Izvršioci povremeno tvrdoglavi, već zato što zaista veruju da društvo funkcioniše upravo zahvaljujući ovim vrednostima.

Izvršioci su klasičan primer uzornog građanina: oni pomažu svojim komšijama, poštuju zakon i nastoje da sve oko sebe podstaknu na aktivno učešće u zajednicama i organizacijama koje su im toliko drage.

Glavni izazov za Izvršioce sastoji se u tome da shvate kako svi ne slede isti put niti doprinose na isti način. Pravi vođa prepoznaje snagu pojedinca i snagu cele grupe i pomaže da se ideje svakog pojedinaca uzmu u razmatranje. Na taj način, Izvršioci dolaze do svih raspoloživih činjenica, te su u stanju da napad povedu u smeru koji svima odgovara.

Da biste saznali kom tipu ličnosti pripadate, odradite ovaj besplatan test ličnosti.

Izvor: 16personalities.com